Povrat proizvoda i sredstava

  /  Povrat proizvoda i sredstava

RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

Raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac može raskinuti Ugovor (otkazati narudžbu):

1. jednostrano, ne navodeći razloge za raskid ugovora u roku od 90 dana od datuma isporuke proizvoda
2. u slučaju da je dostavljeni proizvod neispravan

 Jednostrani raskid Ugovora 

Ukoliko kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana.

Da biste ostvarili pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, dužni ste obavijestiti MAGIC TOUCH na mail info@magictouch.ba o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 90 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog iznosa za robu za koju tražite jednostrani raskid ugovora, izvršit ćemo, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana, od dana kada se predmetna roba zaprimi na  na adresu prodavatelja ili nakon što zaprimimo potvrdu kojom dokazujete da ste predmetnu robu vratili na skladište i da je skladište tu robu zaprimilo. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Molimo uzmite u obzir da kod povrata novca na kartice sam proces povrata može trajati par dana duže dok se iznos ne vidi na Vašoj kartici.

Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je prijavljen jednostrani raskid ugovora. Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Kupac je u skladu sa članom 47. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten i da se Prodavaču vraća u identičnom stanju u kojem je preuzet od strane Kupca, u originalnom pakiranju, s deklaracijom te pripadajućom dokumentacijom.

Kupac je dužan snositi troškove dostave robe Kupcu te vraćanja robe Prodavaču . U slučaju da su svi uvjeti Prodavača ispunjeni, da je proizvod/proizvodi koji su naručeni i dostavljeni te da su isti Kupcu dostavljeni neoštećeni.

Raskid Ugovora temeljem neispravnosti proizvoda

Za slučaj da je razlog povrata ili zamjene oštećeni ili neispravan proizvod, zamjena ide na trošak Prodavača, i to u slučaju da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja u transportu.

Ako je roba prilikom preuzimanja od dostavne službe oštećena i ukoliko Kupac uoči razlog za reklamaciju radi manipulacije u dostavi, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije vezane uz transport i dostavu prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavač neće moći uvažiti.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda
Prodavač odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama .

Izvršenje povrata proizvoda

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično).

Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavaču kompletan, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, i u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

Ako Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije i ako isti ne dostavi u roku od 14 dana od prijave raskida Ugovora, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavač nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene.

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavača o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavaću. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Povrat narudžbe potrebno je izvršiti na adresu prodavatelja:

MAGIC TOUCH
Lojićka bb
77220 Cazin
Bosna i Hercegovina

Opravdanost povrata

Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavač će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u roku od maksimalno 15 dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Ukoliko Prodavač nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, Prodavać nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Prodavač garantira kvalitetu proizvoda koje garantira proizvođač brenda MAGIC TOUCH.

Svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu potrebno je da pošaljete na e-mail: info@mail.magictouch.ba

Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovorit ćemo u roku od maksimalno 7 dana.

Odaberi valutu
EUREuro