Cazin.net – “Deveti dan kvaliteta i inovacija USK”

Mlada inovatorica iz Cazina Meliha Klopić predstavila se na “Devetom danu kvaliteta i inovacija USK”

dani kvaliteta i inovacija

Privredna komora Unsko-sanskog kantona 21.11.2013.g. organizirala je „Deveti dan kvaliteta i inovacija USK“ kako bi doprinijela razvoju kvaliteta i inovatorstva na ovom  području. Predznak “deveti” označava broj godina koliko Privredna komora USK organizira “Dana kvaliteta i inovacija” uz Svjetski dan kvalitete.

Opsirnije

Adresa
Gornja Koprivna br.2
77220, Cazin
Bosna i Hercegovina

Telefon
+387 (0) 63 522 876
+387 (0) 60 348 97 53

Email
info@magictouch.ba